Super grovfoderkvalitet er godt for ko, klima og økonomi

Alle ved det, nogen gør det bare, og andre forsøger men lykkes ofte kun halvt med det. Sådan er det med grovfoderkvalitet. Nu er der så kommet et nyt perspektiv ind i det: klima.

Artiklen har været bragt i LandbrugsAvisen 7/3 2020.

 

Kløvergræssets kvalitet er den afgørende faktor for hvor meget grovfoder, økologer får i køerne. Majs og diverse helsæd udgør ofte ikke mere end højst en tredjedel af grovfoderet, så kvaliteten af kløvergræsensilagen er altafgørende.

Fokus forbedrer kvaliteten

Det handler om fokus, hvis målene skal nås, og det er der nogen, der mestrer. Vi har de seneste fire år haft bedrifter med i forløbet 'Elitegrovfoder', og hvert år har de præsteret en bedre kvalitet målt i fordøjelighed af organisk stof end øvrige ØRD-kunder. I den viste figur ses hvordan de otte bedrifter, der deltog i 2019, i alle slæt bortset fra fjerde præsterede en bedre kvalitet sammenlignet med tilsvarende analyser i ØkologiRådgivning Danmark

Godt grovfoder reducerer klimaaftryk

Hvordan kan en god grovfoderkvalitet så have betydning for klimaet? Økologer skal have mindst 60 pct. grovfoder i rationen, og det udfordrer i klimaregnskabet. Forsøg viser nemlig, at øget andel af tilskudsfoder kan reducere metan-produktionen fra koen. Øget grovfoderkvalitet og indhold af stivelse i rationen har en positiv effekt på CO2-ækv. pr. kg EKM. Kan man hæve andelen af grovfoder i rationen fra 60 til 70 pct., viser beregninger, at der kan ske en CO2-reduktion på to pct. Der indgår en fjerdedel majs-tørstof i en sådan ration.

Økonomi er mere end udbytte

I Business Check Kvæg ligger den gennemsnitlige fremstillingspris for økologisk grovfoder i intervallet 1,36-1,63 kr./FEN på sandjord i 2016-2018. Enhver økolog ved, at tilskudsfoder i denne periode har ligget på et meget højt niveau. Derfor har substitutionsforholdet været særdeles gunstigt for grovfoderet. Det kan komme til at forholde sig lidt anderledes de kommende år, hvor korn kommer ned i pris. Det er, set ud fra et metan-perspektiv, ikke så katastrofalt, da stivelse har en metan-nedsættende virkning.

Det overrasker nok de færreste, at udbytte og fremstillingspris hænger sammen. Kan man ud over udbytte høste en super kvalitet og opnå en lille klimagevinst i mark og stald, er det bare med at komme i gang.

Et sidste forhold som gør sig gældende er, at masser af grovfoder aldrig har gjort en ko noget skidt, tværtimod. God grovfoderhøst 2020.

 

Opnået kvalitet i fem slæt hos deltagere i 'Elitegrovfoder' sammenlignet med øvrige analyser.