Køerne har udsigt til meget græs meget tidligt

Det bliver en atypisk start på afgræsningen. Vinteren har været mild, og græsset har mange steder været i vækst det meste af tiden. Derfor bliver der behov for at få køerne tidligt på græs - men kan markerne bære?

Hans Lund, 2557 9863

Artiklen har været bragt i Fagmediet Økologisk

FAGLIGT TALT: Det kan desværre mange steder blive svært at opfylde behovet for at få køerne tidligt på græs, da der i den milde vinter også er faldet megen nedbør. Nedbøren har sat mange marker under vand, og dermed er der ikke mulighed for, at dyrene kan komme på græs, uden at det får konsekvenser for græsmarken.

Jeg ser derfor en meget atypisk opstart på afgræsningen i år.

Køerne skal først på græs, når markerne kan bære, og trækker det ud, kan det betyde et meget stort foderskift fra ensilage til afgræsning, fordi der på mange marker står et stort græstilbud, og det stadig er vigtigt, at græsset bliver græsset godt i bund fra begyndelsen. Græsses der ikke i bund, vil der være stor risiko for tidlig stængelvækst, der gør en tidlig afpudsning nødvendig. 

Gør derfor markerne klar til afgræsning nu, så udbindingen ikke forsinkes unødvendigt. De fleste har både høje og lave marker, så start der, hvor marken kan bære.

Luk ud med god appetit

Specielt når køerne skal optage meget græs, må foderbordet gerne være tomt, inden de lukkes ud. Og malk gerne køerne ud, så deres appetit lige efter malkning udnyttes til stor græsoptagelse. På foderbordet må der gerne være stråfoder. Husk god vandforsyning.

Jeg ser for mig, at mange køer kommer på græs først i april. Det er vigtigt, at besætninger med AMS kommer ekstra tidligt i gang med tilvænning til afgræsning, specielt af hensyn til de køer, der ikke tidligere har afgræsset sammen med robotmalkning.

Skru ned for vitaminer og op for magnesium

Frisk græs har et højt indhold af vitaminer og disse har en høj biologisk værdi, hvilket reducerer behovet for vitaminer i mineralblandingen. Med hensyn til mineraler kan specielt magnesium blive en udfordring. Ikke mindst ved høje kalital skal der ændres til en mineralblanding med højt magnesium. Brug Type – U eller tildel 60 gram Magnesiumoxyd med høj opløselighed. Øg magnesium nogle få dage før udbinding – koen kan ikke deponere ret meget magnesium i kroppen.