Megen regn kræver flere efterafgrøder

KLUMME: Nytåret er en tid, hvor der kan gøres status og reflekteres over det år, der lige er gået. Lige nu bliver 2019 nok mest husket som det vådeste år nogensinde, selvom vi jo faktisk havde en periode med tørke i forsommeren.

Claus Østergaard, plantechef, 2045 7465

Ifølge klimaforskere er det nye normale vejr i Danmark, at der kommer længere perioder med den samme slags vejr. Det betyder, at der både er større risiko for meget vådt vejr og længere perioder med tørke.

Mere ekstremt vejr betyder større behov for robuste sædskifter med flerårige afgrøder, begrænset jordbearbejdning og flere efterafgrøder. Og der er plads endnu i de fleste økologiske sædskifter.

En opgørelse fra 700 markplaner lavet af rådgivere i ØkologiRådgivning Danmark viser, at 48 pct. af markerne med korn, bælgsæd og majs har udlæg af kløvergræs eller pligtige/frivillige efterafgrøder. Det efterlader os med 52 pct. kornmarker med plads til flere efterafgrøder.

Argumenterne for flere efterafgrøder bliver stadig flere og tydeligere. Den nyeste forskning viser, at det er jordens mikroorganismer, herunder svampe og bakterier, der opbygger den humus i jorden, der giver en varig forbedring af jordens frugtbarhed. Gode efterafgrøder med kraftig rodvækst bidrager til opformering af mikroorganismerne, fordi bakterier og især svampe lever af sukkerstoffer, som udskilles fra planternes rødder. Som tak for hjælpen øger mikroorganismerne plantetilgængeligheden af forskellige næringsstoffer i jorden.

Gode efterafgrøder øger derfor efterfølgende afgrøders muligheder for at optage næringsstoffer til gavn for udbyttet. Men når jorden, efter kraftig rodvækst, udsættes for en pløjning, som af mange andre årsager giver god mening, skal regnorme, svampe og bakterier starte forfra med opbygning af gange og levedygtige populationer.

Viden om reduceret jordbearbejdning er derfor den største udfordring i forhold til at hæve de økologiske udbytter. Når vi finder nøglen til økologi med reduceret jordbearbejdning, er fundamentet til en lille revolution dannet.

Klummen har været bragt i avisen Økologisk Landbrug.