Sæt tal på din bæredygtighed

RISE og Klimahandlingsplan er to værktøjer, der sætter ord og tal på landbrugsbedrifters bæredygtighed. Det er højaktuelt at kvalitetssikre sin produktion på denne måde, vurderer ØkologiRådgivning Danmark, der har udarbejdet godt 20 bæredygtighedsanalyser i 2019.

Det er ikke længere nok, at en økologisk vare er produceret efter reglerne, smager godt og har den rigtige varedeklaration. Omgivelserne forventer i stigende grad, at økologiske varer er bæredygtigt produceret på en lang række parametre, som regler alene ikke tager højde for. Klima er nok den vigtigste enkeltfaktor lige nu, men biodiversitet og socialt ansvar er også aktuelle værdier, som landmænd fremover skal forholde sig til.

- Virksomheder står i kø for at finde måder at positionere sig på i øjeblikket, og det kommer til at påvirke landmændene. Vi skal i stigende grad dokumentere, at landbruget er en del af løsningen, ikke kun en del af problemet,’ siger planterådgiver Erik Kristensen, der sammen med kollegerne Tina Bøje Clausen og Carsten Markussen udarbejder bæredygtighedsanalyser i ØkologiRådgivning Danmark.

RISE eller Klimahandlingsplan?

Konkret er der tale om to typer af bæredygtighedsanalyser. Klimahandlingsplan er den ene og RISE den anden. De to værktøjer kortlægger bæredygtighed på forskellig måde og med forskelligt mål og kan derfor fungere hver for sig men også fint give mening i sammenhæng. RISE er en bred analyse, der måler på alle aspekter af bæredygtighed. I ØRDs tilbud indgår en handleplan, som udarbejdes sammen med rådgiveren, og vælger man en abonnementsordning vil der tillige være en årlig opfølgning.

En klimahandlingsplan er specifikt fokuseret på handling, der flytter bedriften fra nu-situationen til en tilstand med mindre klimabelastning. Som led i analysen kortlægger rådgiveren bedriftens nu-situation, anviser en række forslag til tiltag og beregner effekterne af at gennemføre de forskellige tiltag.

- Med en RISE-analyse eller klimahandlingsplan viser man, at man tager ansvar og arbejder i den rigtige retning. Det er en måde at kvalitets-stemple sin produktion på i forhold til omverdenen,’ konstaterer Erik Kristensen.

ØkologiRådgivning Danmarks team

Disse rådgivere udfører RISE og Klimahandlingsplan på landbrug. Kontakt dem for yderligere oplysninger og pris på analyserne.

  • Erik Kristensen, 6197 4911, ekr@oerd.dk
  • Tina Bøje Clausen, 4029 5885, tbc@oerd.dk
  • Carsten Markussen, 3062 7215, fcm@oerd.dk