100 til markvandring ved Herning

To nabo-landmænd samler økologiske og konventionelle kolleger til fælles markvandring.
Mange benyttede den dejlige sommeraften til at tage på markvandring, hvor de bl.a. så demonstration af forskellige efterafgrøder i vårbyg. Foto: Claus Østergaard

Økologisk planteavler Thomas Kjærsgaard, Hammerum, og hans konventionelle nabo Jørgen Krøjgaard holdt 24. juni fælles markvandring med omkring 100 økologer og konventionelle landmænd som deltagere og med udstillere af diverse produkter og maskiner.

På den økologiske del af markvandringen, fortalte planterådgiver Ole Jakobsen om ØkologiRådgivning Danmarks demo-parceller med efterafgrøder. Efterafgrøderne er dels sået sammen med korn, dels efter sidste radrensning, og det bliver spændende at følge udviklingen af dem efter høst af kornet.

Planterådgiver Christian Thormann Nielsen holdt et oplæg om linser med reference til det gamle testamente, hvor linser var den fattige mands kød. Nu er den fremtidens klimaafgrøde. I Danmark er den nok nemmest at dyrke sammen med vårbyg for at undgå for meget høstbesvær.

Thomas Kjærsgaard dyrker en del af markerne uden pløjning, og det giver udfordringer med ukrudt. Især kvik og tidsler er der en del af, omend de ser ud til at være på et acceptabelt niveau.

Efter markturen mødte økologer og konventionelle hinanden over en grillpølse, og Poul Henning Petersen, SEGES, lagde op til diskussion.

Markvandringerne var arrangeret i et samarbejde mellem de to landmænd, ØkologiRådgivning Danmark, SEGES, Sagro og Herning-Ikast Landboforening.