Englændere henter inspiration i Danmark

To engelske fodringskonsulenter besøger ØkologiRådgivning Danmark og danske økologiske kvægbrug for at hente inspiration. En dansk-engelsk erfagruppe for økologiske mælkeproducenter er desuden i støbeskeen.
Sommerbjergs kalveansvarlige, Naja Christensen, (tv) fortæller gæsterne om kalvepasningen på gården. Fra højre Emily Burke, Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark, og Sophie Wilson, Hi Peak Feeds.

De udendørs hytter og den rigelige strøelse, som kalvene på Sommerbjerg I/S ligger i, imponerer Sophie Wilson fra foderstofvirksomheden Hi Peak Feeds i England. Sammen med Emily Burke, studerende ved Harper Adams University, besøger hun ØkologiRådgivning Danmark, en række økologiske kvægbedrifter i Midt- og Sydjylland samt virksomheden Calvex for at hente ny inspiration til sit arbejde inden for økologisk fodring i UK.

Kalvepasning og -fodring er temaet for besøget hos Sommerbjerg I/S, men de to rådgivere noterer sig også, at danske økologer generelt får noget mere mælk ud af køernes foderration, selv om den lige som i England primært er græsbaseret.

Alle bliver klogere

Kvægrådgiver Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark, har arrangeret studieturen for de britiske kolleger. I foråret var hun inviteret til at holde oplæg om dansk økologisk mælkeproduktion hos Hi Peak Feeds, og hun ser potentiale for alle parter i samarbejdet på tværs af Nordsøen.

- Alle brænder vi for økologi, og på mange måder ligner produktionen i England og Danmark hinanden, hvor vi er gode til ydelse, mens de britiske økologer har nogle meget produktive marker og lav gæld pr. ko. Jeg er sikker på, vi kan lære meget af hinanden, siger Birgitte Kjemtrup Høyer.

Det er også baggrunden for, at ØkologiRådgivning Danmarks kvægteam nu er i gang med at lodde stemningen i Danmark for en erfagruppe for økologiske mælkeproducenter i de to lande.

- Vi har lige nu følere ude hos en række kunder og venter spændt på deres tilbagemelding. Ideen er, at gruppen skal mødes en gang om året skiftevis her og i England, siger Birgitte Kjemtrup Høyer.