Aalborg Kommune leverer gødning til økologer

Økologiske landmænd står først i køen til at modtage grøde og haveaffald fra Aalborg Kommunes genbrugspladser. Er du interesseret?
Komposteret have-parkaffald er et kulstofrigt jordforbedringsmiddel, der bidrager til opbygning af humus og dermed til en mere frugtbar dyrkningsjord. Foto: Økologisk Landsforening

Efter to års forsøgsperiode udvider Aalborg Kommune nu en ordning, hvor kommunens økologiske landmænd kan få leveret oprenset å-grøde og haveaffald fra genbrugspladserne.

Erfaringerne fra forsøget, der foregik omkring Nibe, er gode, og derfor bliver det fremover også muligt at få haveaffald fra Hou, Gandrup og Storvorde. Den oprensede grøde kommer fra Dybvad Å, Binderup Å, Øster Å, Lindholm Å og Hasseris Å, skriver kommunen i en henvendelse til landbruget.

Kommunen vil med tiltaget bl.a. sikre næringsstoffer og organisk materiale til økologisk landbrug og efterlyser lige nu aftagere af affaldet.

- Det er et rigtig fint initiativ, der bringer næringsstofferne fra byerne tilbage i cirkulation i landbruget. Det er nødvendigt at tænke meget mere i recirkulering, og landbrugsjorden har godt af mere kompost, der bringer kulstof til jorden og gør den mere robust og frugtbar, siger plantrådgiver Erik Kristensen, ØkologiRådgivning Danmark.

Aalborg Kommune ønsker også at nedbringe klimabelastningen ved transport og håndtering af affaldet. Landbrug, som ligger tæt på de konkrete pladser og åer, vil derfor blive foretrukket som samarbejdspartnere. Desuden er det en betingelse, at de pågældende landmænd kan modtage alt affald fra den pågældende genbrugsplads eller å.

Aalborg Kommunes betingelser:

  • Landbruget skal være økologisk autoriseret
  • Landbruget skal have adresse i Aalborg Kommune
  • Kørevejen til pladsen og pladsen skal være forberedt til kørsel med tunge køretøjer.
  • Grøde og haveaffald skal komposteres og udbringes til jordbrugsformål på egne arealer.

Man kan finde yderligere oplysninger om ordningen på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Se videoen 'Kompost til markerne' om jordforbedring med komposteret have-parkaffald.