PRESSEMEDDELELSE: Erfagruppe danner ny forening

Holistisk afgræsning er omdrejningspunkt for en ny forening, som en gruppe økologiske landmænd danner den 8. marts i Vingsted. Formålet er at udbrede viden om holistisk styret afgræsning.

En gruppe landmænd fra ØkologiRådgivning Danmarks erfagruppe om holistisk afgræsning tager nu skridtet videre og danner en egentlig forening. Initiativtagerne er alle erfarne praktikere af metoden. Den ny forening har stiftende generalforsamling 8. marts i Vingsted ifm. Økologisk Landsforenings årsmøde.- Formålet er at udbrede kendskabet til holistisk styret afgræsning og management i kvægbruget. Ved at organisere os kan vi knytte os tættere til den viden og knowhow, der findes i Savory Institute, siger talsmand for gruppen, Michael Kjerkegaard, der driver naturpleje og kødproduktion i Vejle Ådal.

Savory Institute i Colorado er centrum for metodeudvikling, uddanner rådgivere og opretter netværk på verdensplan.

- Vi ansøger om at blive ’dansk institut’. Det kræver forskelligt forarbejde og registreringer, og det er bl.a. i den sammenhæng, vi har brug for at organisere os, siger Michael Kjerkegaard.

Holistisk afgræsning på Svanholm
En af de økologiske mælkeproducenter, der praktiserer holistisk afgræsning, er Kristine Dalbach, der leder kvægstalden på Svanholm Gods. Svanholms 120 jerseykøer har græsset holistisk, dvs. med mange folde, med kort, massivt græsningstryk og lang hviletid, i tre sæsoner.

- Køerne skulle lige vænne sig til det, men nu fungerer det godt, og vi har vist, at vi kan producere mælk på det. Måske ikke så meget som før, men vi udnytter græsset bedre og sparer maskinomkostninger, så det hænger godt sammen, forklarer Kristine Dalbach, der også vægter de øvrige værdier, som metoden fører med sig:

- Det er da dejligt at kunne kombinere mælkeproduktion med kulstofopbygning i jorden, flere fugle og insekter og større biodiversitet, siger hun.

Flere erfagrupper i 2019
Erfagrupper om holistisk afgræsning har i flere år været en del af ØkologiRådgivning Danmarks tilbud til økologiske landmænd.

- Der er interesse for metoden og dens effekter, og vi udbyder derfor også erfagrupper i år. Man behøver ikke at have erfaring med emnet for at deltage. Interesse er nok, og grupperne er åbne for såvel kød- som mælkeproducenter oplyser rådgiver Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark.

Der har hidtil været én landsdækkende gruppe, men ØkologiRådgivning Danmark håber i år at kunne oprette flere grupper. Tilmeldingen er åben på www.oerd.dk.

Yderligere information

Michael Kjerkegaard, Eskelyst, tlf. 2190 0895

Kristine Dalbach, Svanholm, tlf. 3053 0130

Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark, tlf. 3062 7215