Ny model for gødning skal styrke økologi

Bragt i LandbrugsAvisen 22/2 2019: Ny gødningsmodel betyder bl.a. mindre brug af konventionel husdyrgødning og flere N-fikserende afgrøder i sædskiftet.

Mindre brug af konventionel husdyrgødning, øget adgang til recirkulerede gødningsprodukter, halvdelen af strøhalmen skal være økologisk og flere N-fikserende afgrøder i sædskiftet. Det er nogle af de ingredienser, som Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion har udarbejdet i et fælles forslag til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning og strøhalm.

Organisationerne er i dialog med Landbrugsstyrelsen om forslaget. Bliver man enige om detaljerne, kan de nye regler træde i kraft fra gødningsåret 2021/2022.

Vi har værktøjerne

Den nye gødningsmodel kan styrke økologisk planteavl, men man skal være klar til at tænke i nye og lokale løsninger, siger økologirådgiver Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark.

Hvis de ændrede økologiske gødningsregler bliver gennemført, som Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion lægger op til, har økologiske planteavlere to år til at øve sig i at bruge dem konstruktivt.

Opgaven består i at bruge kløvergræs klogt i sædskiftet, fodre jorden med organisk stof og have øje for uudnyttede, lokale næringsstoffer. Det gælder også i forhold til recirkulering af gødningsprodukter, som kan tilføres ejendommen udefra, siger Michael Tersbøl.

Han tilføjer, at et af elementerne i modellen er et krav om 25 procent kvælstoffikserende afgrøder, hvis man vil bruge ikke-økologisk gødning.

Løsningen er ikke endnu mere bælgsæd. Sædskiftet kan ikke tåle så høj belastning med hestebønner og ærter, og derfor bør kløvergræs udgøre mindst 10 procent af sædskiftet, anbefaler Michael Tersbøl.

Fire måder at bruge kløvergræs på

Det mener han har flere fordele. Kløvergæs er nemlig eminent til både at samle kvælstof til sædskiftet samt at lagre kulstof i jorden. Det gør jorden mere frugtbar på den længere bane.

Nogle kvier sig måske ved at afsætte 10 procent af sædskiftet til ikke salgbare afgrøder. Men det opvejes af, at udbyttet i de resterende 90 procent med garanti stiger, hvis man griber opgaven klogt an, siger Michael Tersbøl.

Han peger på fire måder at anvende kløvergræs på, der giver kontant værdi og udnytter de opsamlede næringsstoffer optimalt: Salg af foder til husdyrbrugere, mobil grøngødning, kompostering samt afgasning i biogasanlæg.

Økonomisk er salg af foder nummer 1, hvis man kan få gødning retur.

Nye gødningsregler

Forslag til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning indebærer:

  • Mindre brug af konventionel husdyrgødning
  • Øget adgang til recirkulerede gødningsprodukter
  • 25 pct. kvælstoffikserende afgrøder i sædskiftet, hvis man vil bruge ikke-økologisk gødning.
  • Halvdelen af strøhalm skal være økologisk