Workshop: Nytænkning af jordprøver

ØkologiRådgivning Danmark og SEGES inviterer 22. oktober til workshop på Fyn om Albrecht-analysen. Ian Robertson fra Skotland holder oplæg og viser, hvad jorden fortæller os.

Yderligere information og tilmelding

Der er i øjeblikket en udbredt interesse blandt økologer for at forstå og arbejde med jordens frugtbarhed. En vinkel på dette bliver foldet ud, når skotske Ian Robertson gæster Danmark og en jord-workshop, som finder sted 22. oktober hos Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen, Hårby på Fyn.

Ian Robertsen rådgiver om jordfrugtbarhed set som et samlet fysisk-kemisk-biologisk system. Det gør han på baggrund af såkaldte Albrecht-analyser, der er en udvidet form for jordbundsanalyser, som ifølge Robertson derfor giver dybere indsigt i jordens beskaffenhed og kvalitet og balancering af næringsstoffer og mineraler.

ØkologiRådgivning Danmarks team af rådgivere om jordfrugtbarhed samarbejder med Ian Robertson og formidler jordprøver til analyse på det skotske laboratorium.

- Vi er meget glade for, at vi igen har kunnet arrangere et møde med Ian på dansk grund, siger Erik Kristensen fra teamet.

- Vi ser Albrecht-analyser som et interessant og relevant supplement til arbejdet med øget jordfrugtbarhed. Det er stadig en ny metode i Danmark, men vi vurderer, at den kan fylde nogle af de huller ud, som vi ser i den traditionelle jordprøve-analyse.

Erik Kristensen opfordrer derfor alle med interesse for emnet til at møde op og være med til at grave huller i de sydfynske marker. Der er på forhånd lavet en Albrechtanalyse af jorden, som Ian Robertson vil gennemgå og kommentere på workshoppen. 

Workshoppen foregår delvist på engelsk. Den arrangeres i et samarbejde mellem SEGES og ØkologiRådgivning Danmark.