Pressemeddelelse: Byg gylletank med tilskud

Økologiske fjerkræproducenter kan have stor gavn af at etablere overdækket opbevaring til gødningen fra høns og kyllinger. Lige nu er der tilskud til investeringen.

Der er værdifuldt økologisk kvælstof at spare, og miljøet får en hjælpende hånd, hvis gødningen fra høns og kyllinger kommer i en overdækket gyllebeholder i stedet for at ligge i kummer, gødningshuse og møddinger.

Økologi- og fjerkrækonsulent Tina Bøje Clausen, ØkologiRådgivning Danmark, opfordrer til, at økologiske æg- og slagtekyllingeproducenter, der vil miljøforbedre bedriften, slår til nu og investerer i bedre gødningsopbevaring.

Anledningen er, at Landbrugsstyrelsen har afsat en pulje på 25 mio. kr. til investering i miljøteknologi på økologiske bedrifter. Heraf er 10 mio. kr. øremærket til fjerkræproduktionen til ammoniakreduktion og energibesparelser.

- En bedrift med 30.000 høner vil kunne reducere ammoniakfordampningen med 1.200 kg NH3-N om året med en overdækket gylletank på 3.000 m3. Ud over at gavne miljøet er det værdifuldt økologisk kvælstof, man på denne måde samler op til gavn for udbytterne i marken, forklarer Tina Bøje Clausen, der frem til ansøgningsfristen 2. oktober er klar til at hjælpe økologer, der ønsker at søge om del i puljen.

Anbefaler hurtig beslutning

På økologiske brug regnes et kg kvælstof normalt for at give mellem 10 og 20 kg korn pr. hektar og er således 20-60 kr. værd i udbytte alt efter kornart og andre omstændigheder. Ved et lavt gødningsniveau i marken er værdien størst. Hertil kommer, at man med opbevaring i gylletank har mulighed for at tilsætte vand eller på anden måde gøre gødningen lettere at tilføre jævnt til markerne.

Tilskuddet udgør 40 procent af investeringen. Tina Bøje Clausen anbefaler, at man hurtigt beslutter sig for, om man vil søge om at få del i puljen.

- Det tager tid at lave en ansøgning, da man skal indhente sammenlignelige tilbud fra leverandører, så jeg vil opfordre til hurtig handling, siger hun.

Foruden gylletanke og overdækning er bl.a. gødningsbånd, varmevekslere, LED-lys og lavenergi-ventilation omfattet af tilskudsordningen.

Yderligere information:

Tina Bøje Clausen, ØkologiRådgivning Danmark, 2386 3331