Pløje-arrangement blev et tilløbsstykke

Omkring 50 landmænd deltog på pløjedag tirsdag ved Langå. Temaet var ukrudtsbekæmpelse med plov, og hvordan ploven indstilles til det.

Jonas Høeg, ØRD, (tv) var tovholder for arrangementet og ses her sammen med Andreas Thorsager, Ploveksperten ApS, og Tage Fisker fra Favrskov Økologi (th).

Tre forskellige plove var tirsdag i sving på markerne hos Tage Fisker, Favrskov Økologi, hvor 50 interesserede landmænd brugte en solskins-eftermiddag på at blive opdateret på indstilling af plove og ukrudtsbekæmpelse med plov i økologisk planteavl.

Maskinrådgiver Jonas Høeg fra ØkologiRådgivning Danmark styrede slagets gang med god hjælp fra Ploveksperten ApS og sin kollega Poul Christensen.

- Selv om indstilling af ploven måske forekommer at være basisviden, så er det godt at blive mindet om, hvor vigtigt det er, at man bruger tid ikke bare på indstilling af muldplader, forplove, hældning og centrering men også hopper ud af førerhuset og tjekker arbejdet, inden man kører løs, siger Jonas Høeg.

Fuld gennemskæring er ikke en selvfølge

Det altafgørende er, at der er fuld gennemskæring, og det er der ikke nødvendigvis, selv om man har indstillet det bedste, man har lært. Jonas Høeg anbefaler derfor, at man går nogle tommer op, når man køber skær.

- Skærene på en 20’’ plov er som udgangspunkt 18’’, og er de oven i købet også lidt slidte, vil der være masser af rodukrudt, der ikke bliver berørt af gennemskæringen, konstaterer Jonas Høeg.

Ved demonstrationen kunne deltagerne se tre plove i aktion. Dels den plov, Andreas Thorsager, Ploveksperten ApS, indstillede på dagen, dels Tage Fiskers plov, som på forhånd var indstillet til skrælpløjning, og endelig en Ovlac plov, der er specielt udviklet til øverlig pløjning.

Planterådgiver Poul Christensen, ØRD, fortalte om bekæmpelse af rodukrudt, bl.a. at tidsler bekæmpes effektivt med pløjning efterår og det følgende forår. Her er der ikke grund til at bruge brændstof på dyb pløjning om efteråret. Skrælpløjning er nok. Tage Fisker, Favrskov Økologi, har selv gode erfaringer med at komme et løbsk tidselproblem til livs på denne måde og omstiller sin konventionelle plov til opgaven.

- Begge skrælplove lavede et pænt arbejde, men man kunne tydeligt se i jorden, at der ikke var fuld gennemskæring. Det er altafgørende at købe de største skær eller alternativt forlænge de eksisterende ved fx at svejse forplov-skær på, forklarer Jonas Høeg.

 

Ovlac ploven er ny i Danmark og beregnet til øverlig pløjning i 8-20 cm's dybde.