Pas på aggressivt frøukrudt

Et nyt faktaark beskriver fem ukrudtsarter, du bare ikke vil have. Lær dem at kende, hold øje med dem og slå hårdt ned, hvis du ser dem på din matrikel.

Tofrøet vikke er noget så sjældent som et bælgplanteukrudt. Ikke desto mindre er den i stand til at filtre en afgrøde fuldstændig ind og gøre høsten besværlig.

Bid mærke i navnene: gulurt, smalbladet vikke, agersennep, hanekro og pileurt. Det er ukrudtsarter, du ikke ønsker at komme i nærkontakt med.

- Fælles for dem er, at det er frøukrudt, som i kraft af store frømængder kan sprede sig ukontrolleret i en hast, du ikke drømmer om, så man skal ikke sove i timen, siger Anne Eriksen, planterådgiver i ØRD.

Hun har skrevet faktaarket, der indgår i en større samling på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Faktaarket Aggressivt frøukrudt, beskriver de fem arters særkender og biologi og giver anvisninger på, hvordan man kan forebygge, at de dukker op, og bekæmpe dem, hvis de alligevel gør.

Anne Eriksen, 23348514