Markbesøg 9. oktober: Kulstofopsamling og efterafgrøder

Tag med ØRD på markbesøg 9. oktober hos et par dygtige økologiske planteavlere i Søhøjlandet. Temaet er efterafgrøder og deres effekter som både kulstof- og kvælstofkilde i sædskiftet.

Deltagelse er gratis. Se program mm.

Brug en formiddag sammen med dedikerede landmænd og rådgivere, når vi besøger Anders Lund, Åstrupgård ved Brædstrup, og Erik Roed Jakobsen, Rørbæk Hovedgård ved Nr. Snede.

Overskriften er kulstof og efterafgrøder, to emner, der er tæt filtret ind i hinanden, men som også trækker tråde til jordbearbejding og næringsstofforsyning på den økologiske planteavlsbedrift.

Anders Lund har drevet Åstrupgård siden 1990 og økologisk siden 1999. Hovedvægten ligger på korn og frøavl. I 2017 involverede han sig som vært for forsøg med reduceret jordbearbejdning i Økologisk Landsforenings projekt CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget.

Rørbæk Hovedgaard har kendt historie tilbage til omkring år 1400 og driver i dag 1200 ha, hvoraf 450 er økologisk planteavl. Resten er skov og store naturområder omkring Rørbæk sø, der hvert år gæstes af tusindvis af naturglade besøgende.

Planteavlsrådgiverne Poul Christensen og Anne Eriksen deltager.

Tid og sted

  • Tirsdag d. 9. oktober kl. 10.00 til ca. 11.30
  • Mødested: Anders Lund, Sandvej 15, 8740 Brædstrup

 

MAKSIGRASS ved Skjern

Vær også opmærksom på dette arrangement 10. oktober i Skjern:

Økologisk mælkeproducent Jørgen Madsen, Skjern, demonstrerer sin MAKSIGRASS-vogn, som han bruger ifm. fodring med frisk græs på stald. Den er særligt udviklet til formålet. Frisk græs på stald kan være en mulighed for at få endnu mere frisk græs i de økologiske malkekøer på gårde, hvor arronderingen begrænser afgræsningen.

Læs mere.