Maskin-demo: Maks frisk græs til køerne

For nogle økologer kan der være perspektiver i staldfodring med frisk græs. Kom og se MAKSIGRASS-vognen i aktion og få en snak om mulighederne hos Jens-Bernhard Knudsen 10. oktober.

TILMELDING senest 8. oktober

Græsfodring på stald kan være en mulighed for at få endnu mere frisk græs i de økologiske malkekøer, hvor arronderingen begrænser afgræsningen. Det kan også være en måde at forlænge fodringen med frisk græs om efteråret.

Økologisk mælkeproducent Jens-Bernhard Knudsen, Sørvad, demonstrerer 10. oktober sin MAKSIGRASS-vogn, som han bruger ifm. fodring med frisk græs på stald. Den er særligt udviklet til formålet. MaksiGrass-vognen klipper og opsamler græsset i én arbejdsgang, uden at det kommer i kontakt med jorden og uden at snitte græsset, som derfor holder sig frisk længere på foderbordet. 

Planteavlsrådgiver Anne Eriksen og kvægrådgiver Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark,  deltager. Vi kommer bl.a. omkring:

  • Forudsætninger for succes med staldfodring
  • Kombination af staldfodring med afgræsning
  • Omkostninger pr. FE for frisk og ensileret græs

Det er gratis at deltage, men vi vil gerne vide om du kommer. Tilmelding og yderligere info.

Besøget er arrangeret af Økologisk Landsforening i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II.