Friland sænker vægtkrav til ungtyre

Friland a/s justerer kravene til vægt og form, så flere dyr kan opnå tillæg, men den højeste afregning er stadig forbeholdt sæsonproduktion.
Foto: Morten Telling

Erik Andersen, 2013 2119

Friland lemper form- og vægtkrav til økologiske ungtyre i håb om, at det bliver mere attraktivt for økologiske mælkeproducenter at opfede tyre til slagt end at sælge dem til konventionel opfedning. Det skriver selskabet på sin hjemmeside. Konkret lempes formkravet fra max. 3,5 til max. 5, mens mindstevægten sænkes fra 230 til 210 kg. slagtet vægt.

Hidtil har kalvene på den ene side skullet veje mindst 230 kg slagtet og på den anden side højst have form 3,5.

- Høj vægt og lav form er til en vis grad modstridende krav. I praksis har det været svært at bruge krydsningskalve i ungtyre-produktionen, fordi de godt nok har en god tilvækst men vanskeligt kan holde sig under form 3,5. Omvendt har de renracede tyrekalve nok kunnet holde form 3,5 men til gengæld ikke kunnet nå vægtgrænsen uden et stort og dermed dyrt foderforbrug, forklarer kvægchef og direktør i ØkologiRådgivning Danmark, Erik Andersen.

Økonomi afhænger af årstiden

- Det er positivt, at Friland øger potentialet for, at flere økologiske dyr nu kan opnå kvalitetstillægget, og at krydsningskalvene får større værdi, men afregningsstrukturen gør prisen meget svingende, siger Erik Andersen.

- Vil man opnå den høje afregning, skal man levere tyrekalvene fra maj til august. Da det tager 12-13 måneder at opfede en krydsnings-tyrekalv til vægtgrænsen, er det altså kun kalve født i det tidlige forår, som kan leveres med højt tillæg. Det er vigtigt at tage i betragtning, når man regner på forretningsmuligheden, konstaterer Erik Andersen.

Kvalitetstillægget, der er lavest om vinteren og højest om sommeren, svinger typisk mellem 3,50 og 5,50 kr./kg. Hertil kan komme et kontrakttillæg på ca. 3 kr./kg, hvis man leverer tyrekalvene i sommermånederne. Det giver et spænd i det samlede tillæg på 3-8 kr./kg.