Rådgivning om kvæg

Vi rådgiver om økonomisk og økologisk fodring i hele kæden fra mark til mælk.

Vi opmåler grovfoderlagre, udtager analyser og optimerer foderplaner til alle dyregrupper. Vi udarbejder grundlaget for tekniske budgetter og er din faglige sparringspartner, når det gælder fodringsstrategier, staldindretning, velfærd og sundhed.

Vores specialer er desuden afgræsning, græsmarkstyring, hø og høtørring, tværfaglig grovfoderrådgivning, produktionsbudgetter, staldskoler til sundhedsrådgivning og udfasning af antibiotika.

Priser

Kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt en konsulent