Gårdmøde: fremtidens næringsstofforsyning

Fra 21/11 kl. 10:00 - Til 21/11 kl. 13:00

Adresse:
Kurt Kjelde, Vamdrupvej 39, 6568 Vamdrup
Arrangør:
Økologisk Landsforening
Kontaktperson:
Væksten i økologisk planteavl sætter næringsstofforsyningen under pres. Det gør sig ikke mindst gældende, hvis vi skal nå målsætningen om at øge recirkuleringen af næringsstoffer fra rest- og affaldsprodukter for på sigt at udfase brugen af konventionel husdyrgødning i den økologiske produktion.

Vi besøger Kurt Kjelde, der er økologisk planteavler ved Vamdrup. Bedriften er økologisk drevet siden 1998, og Kurt har gennem de senere år udfaset brugen af konventionel husdyrgødning til fordel for bl.a. kompost. På mødet hører vi om afgrødevalg og gødningsstrategi på bedriften, og ser på mulighederne for at anvende biomasse fra affalds- og restprodukter nu og i fremtiden. 

Program

Velkomst og kaffe

Gødning til fremtidens økologer - nationalt og på bedriftsniveau. Udfordringer, behov og muligheder v./Anton Rasmussen, økologikonsulent, planteavl, Økologisk Landsforening

Bedrift – strategi og praksis v./Kurt Kjelde

Næringsstofbalance på Kurts bedrift og på andre typer planteavlsbedrifter med forskellige gødningskilder v./Anton Rasmussen

Muligheder og strategi for samarbejde og udveksling af gødning, herunder biogasgødning, v/Michael Tersbøl, planteavlsrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Frokost og diskussion bordet rundt

Tilmelding og pris

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig senest 19. november her:

Tilmelding: Gårdmøde om fremtidens næringsstofforsyning
Navn *
Virksomhed *
Adresse *
Postnummer og by *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *

Næringsstofforsyning for fremtidens økologi

Debatmødet afholdes i projektet Næringsstofforsyning for fremtidens økologi, som undersøger behov og muligheder for samt udfordringer ved at sikre næringsstofforsyningen på såvel bedriftsplan som på nationalt niveau. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.